Artros - Allt om Artros

Olika typer av artros

Bild på Artros

Det finns många former av artros och dessa uppkallas ofta utifrån var vilken kroppsdel artrosen påverkar.

Axelartros

Artros i axlarna brukar uppstå i leden vid nyckelbenet. Axelartros ger sig påmind när du ligger på sidan eller då armarna lyfts upp.

Fingerledsartros

Artros i fingrarna drabbar väldigt många människor. Fingerledsartrosen kan variera beroende på vilka leder som drabbar men även hur kraftig artrosen är.

Artros i fingrarna är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män och är till stor grad ärftlig.

Artros i yttersta fingerleden

Om artrosen uppkommer i den yttersta leden i fingrarna kallas detta Heberdens knotor vilket förutom att fingrarna kan bli knotiga även blir stela och värker.

Artros i mellersta fingerleden

Ifall artrosen uppkommer i den mellersta leden i fingrarna kallas detta Bouchards knutor vilket förutom att fingrarna kan bli knotiga i mittre leden även kan bli sneda och inflammation kan uppstå.

Tumartros

När artrosen uppkommer i tummen kan detta ge kraftig värk, framför allt om artrosen är i tumbasen, och tummen kan bli snedställd.Höftartros

Mer om artros i höften finns att läsa här.

Knäartros

Artros

Mer om artros i knäna finns att läsa här

Tåartros

Ofta påverkas och känns artros i stortån mest med artros kan förekomma i övriga tår men påverkan och smärtan är betydligt mindre. Denna form av artros kan vala lika besvärlig som att ha hälsporre men smärtas sitter oftast i den främre delen av foten.

Käkartros

Artros i käken orsakas till stor grad av långvarig och kraftig belastning i köken vilket ofta beror på tandgnissling eller tandpressning. Käkartros kan ge upphov till stela käkmuskler och svårt att tugga.

Ryggartros

Artros i ryggen, kallas även spondylartros eller spondylos är vanligt att få när man blir äldre. Denna artros sitter i ryggradens leder och är mycket vanlig sjukdom men för de flesta märks inte symptomen.